torsdag 21. januar 2010

Ja til bannerannonser eller økt NRK-lisens?
Nå krever Olemic Thommessen (h) at nrk.no ikke skal få tjene penger på bannerannonser. Dem blir det mange av når NRK snart er nest størst på nettet. Kansje de bør få lisenskroner fra nettbrukere? Spar penger, NRK, og steng FM-nettet!

Selvsagt slår VG som alarm fordi avisen mener at det ikke er en oppgave for en lisensfinansiert statskanal å tjene penger på noe som ligger utenfor det NRK skal drive med, nemlig kringkaste lyd og bilder.

Annonser til besvær.
Om NRK i tillegg en brysom konkurrent om annonsekronene i et stagnerende internettmarked, er det jo enda en grunn for VG å slå alarm.

Ifølge journalisten.no har VG Netts sjef Espen Egil Hansen politikerne nå vil ta affære i det han kaller en statssubsidiert konkurransevridning.

Friske penger.
De som klager nå, har lenge visst at NRK har hatt en nettjeneste, og burde tatt opp denne saken for ti år siden. Det ville forresten vært utenkelig at NRK skulle latt være å etablere nrk.no. Men for ikke å belaste den lisensfinansierte delen av NRK, må det altså skaffes andre inntektskilder. Bannerannonser, f.eks.!

Er det verre at nrk.no tjener penger på annonser enn at VG har momsfritak for avisene sine som igjen har gitt VG sterkere muskler når det skulle satses på Internett? Rammevilkårene, lisenspenger til NRK og momsfritak for VG, strekker ikke til for multimediasatsingen, altså må friske penger skytes inn i driften.

Politisk løsning?
Internett er kommet for å bli, og det blir feil hvis noen roper på politikere for å få stanse en konkurrent på Internett. Spredning av barneporno og rekruttering av terrorister er fy-fy på nettet, og forsøkes stanset. Men å gripe inn i annonsemarkedet på Internett, bør politikerne holde seg unna.

En tysk løsning.
NRK kan, imidlertid, ta en telefon til sine tyske slektninger i tyske ARD/ZDF og be om at brukere av mobile plattformer skal betale "kringkastingslisens" for bærbare PC´er og mobiltelefoner. Der har de forlengst skaffet seg ekstrakroner. EkstraMILLIARDER!

Nå undersøker politikerne hvordan rammevilkårene skal endres for norsk presse i takt med endringene i medievirkeligheten. Mangfold betyr ikke lenger at vi skal ha minst to aviser i ett distrikt. Dessuten er papiravisene et pengesluk, og mangfoldet er det så som så med.

Pressestøtte, farvel?
Og med internett er ytringsfriheten blitt total. Et radikalt forslag på interessekampen mellom statssubsidierte medier, enten det skjer via momsfritaket eller lisenspenger, er å droppe pressestøtten og benytte de samme pengene til å legge til rette for et skikkelig digitalt nettverk som dekker alle avkroker av landet. Og så blir det mange penger igjen til å sikre at det finnes levedyktige nettredaksjoner som langsomt kan overta papiravisenes oppgaver.

Økt lisens.
Det kan hende at den tyske modellen med skattlegging av mobilt utstyr på lik linje med skattleggingen av TV via en lisens, kan ha noe for seg. Men da kreves det mot fra politikere til å ilegge nordmenn flest en ny avgift.

Helt smertefritt er heller ikke den tyske virkeligheten. Der forlanger den kommersielle delen av pressen at lisenskringkasterne ARD og ZDF ikke skal ha lov til å gi mobilbrukerne såkalte apps for å få se og høre radio- og tv-sendinger. Slike apps vil Springer-konsernet ha for seg selv, og selge til mobilkundene. Avisene trenger jo penger, må vite!

Da har ARD og ZDF et godt argument! Mottagerne av disse programsnuttene betaler jo allerede for det innholdet de skal se eller høre!

Monopolets død.
En ting er alle enige om: Internett er kommet for å bli. Slik er det trolig med kapitalismen. Der den sterkeste på Nettet vinner. Foreløpig har det vært VG, men selv en slik monopolist synes ikke det er tilstrekkelig.

Over og ut for FM.
Og helt til slutt: Hvorfor titter ikke kulturministeren igjennom NRKs utgifter og ber Marienlyst kutte der det kuttes kan? FM-nettet holder på å ramle sammen, samtidig med at DAB-nettet er oppe og går. Og nå sendes alle NRK-kanalene også over det digitale bakknettet.

Steng FM-nettet, og tving brukerne over på en digital plattform. Det er gjort i en håndvendig å skaffe alle FM-lyttere et alternativ. En kombinert FM/DAB-radio kan kjøpes for rundt tusenlappen. Da kan jo folk høre forskjellen.

Mens vi skifter mobiltelefoner og TV´er over en lav sko, og kvitter oss med analoge fotoapparater, skal vi altså holde på med en vel 50 år gammel radioteknologi. Nå kan NRK virkelig spare penger!


7 kommentarer:

 1. Den vil ikke godta e-postadreessen min, så det var bare en test om det gikk an å skrive "anonymt". I mellomtiden er hele den lange kommentaren selvsagt slettet - og jeg orker ikke skrive den påny. Ha en god dag. MVH Ivar

  SvarSlett
 2. Hei, Monsebråtan!

  Interessant blogg om aktuell sak!

  Det er ganske åpenbart at det er behov for en grenseoppgang her, og derfor helt på sin plass at Høyres Olemic Thommessen og Espen Egil Hansen løfer frem diskusjonen.

  Hansen har et godt poeng når han kaller det ”statssubsidiert konkurransevridning”: På den ene siden melker NRK med loven i hånd enhver eier av et TV-apparat for en anselig sum penger i året, enten de ser på NRK eller bruker boksen til å titte på noe helt annet.

  På den andre siden vil NRK, fortsatt med fulle lisensinntekter, ha en bit av den annonsekaka som andre aktører uten lisensinntekter slåss om. Og de bruker sine lisensfinansierte kanaler til å reklamere for sine nettsider - hvor de altså drar inn reklamepenger. For mange av oss blir dette prinsipielt uryddig – og urimelig.

  Du skriver at de som klager på dette nå, burde ha tatt det opp for ti år siden. Her er du ”streng”, for denne saken har vært fremme en rekke ganger tidligere.

  Noen eksempler: Norsk journalistlags leder Elin Floberghagen tok den opp i Kampanje i fjor. En avis vi begge kjenner godt, skrev i april 2008 at Familie- og kulturkomiteen var skeptisk til NRKs reklamepraksis. Olemic Thommessen var også den gang sentral i kritikken, sammen med Venstres Trine Skei Grande. TV2 på sin side tok opp bl.a. NRKs ekspansjon på annonsemarkedet med Nærings- og handelsdepartementet i 2004.

  Når kritikken mot NRK nå kommer opp igjen, skyldes det vel både at deres gode trafikktall er grunnlag for å dra enda flere annonser, og at Dagbladet er nær ved å bevise at det ikke eksisterer et liv etter døden.

  Så spør du om det er verre at nrk.no tjener penger på annonser enn at VGs momsfritak gir dem muskler til nettsatsing.

  Ja, jeg synes det er verre. NRK-lisensen er et særgode som kun kommer NRK til gode. Og, enkelt sagt: De får pengene enten folk ser og hører på programmene eller ikke. Både TV2 og ”Radio Rukkedalen” kunne sikkert ha brukt noen lisenskroner til noe fornuftig , men de får atlså ingen.

  Dermed bidrar man til å opprettholde og styrke NRKs unike posisjon, som ble bygget opp i den tiden da staten ga sitt eget organ (altså NRK) monopol på å publisere i eteren. Noe stort bidrag til ytringsfriheten kan den historien neppe kalles.

  Momsfritaket på sin side er et gode som alle som publiserer en avis får del (ja, jeg vet det er noen begrensninger). De utgivere som velger å publisere, må konkurrere i et fritt marked: Er avisene for dårlige, så får de ikke solgt dem. Da mister også momsfritaket sin verdi.

  Styret i Dagbladet er sikkert sjeleglade for momsfritaket nå om dagen, men det er ikke DET som avgjør om avisen dør eller ikke.

  Og hva i all verden er begrunnelsen for at staten skal drive kommersiell virksomhet i direkte konkurranse med det private markedet, når den besitter en institusjon som nyter godt av et særlig privilegium som staten selv har gitt, nemlig lisensen?

  Den tyske avgiftsløsningen du referer til, er interessant. Men, som du også skriver: Det krever politisk mot til å ilegge nordmenn flest en ny avgift. En slik avgift krever også en ideologisk begrunnelse for hvorfor det i så fall anses som en politisk oppgave å støtte opp om enda flere dårlige nettaviser som ”lever av å klippe hverandre”.
  DAB/FM-argumentasjonen din har jeg sans for.

  Og særlig hvis man klarer å presse prisen på apparatet enda litt lenger ned og gjøre det så enkelt at også tante Gunda på 89 klarer å bruke det!

  Køyr debatt!

  Hilsen Atle

  SvarSlett
 3. Trygve. Her rører du. Det er vel åpenbart at staten ikke kan støtte enkeltselskaper økonomisk på bekostning av alle andre konkurrenter i et marked. Det strider også mot EUs konkurranserett. Knut

  SvarSlett
 4. Hvordan skal NRK finansiere nettsatsingen? Har NRK lov til å samarbeide med meteorologene om yr.no? Hvis det er åpenbart at NRK ikke skal få hente inn driften av nrk.no gjennom annonser, må de da nedlegge hele greia? Eller blir alt bedre hvis nrk.no skilles ut som et eget selskap og skaffer seg private eiere? Hvis det er så enkelt som du sier, Knut, hvorfor har ingen stanset NRK? Hvis det NRK driver med støter mot EUs konkurranserett, er det vel bare å bringe saken inn for EØS-domstolen, og ikke gå lovveien her hjemme, slik noen krever.

  SvarSlett
 5. NRK skulle vel være en almenkringkaster. Er det noen mangler i tilbudet på Internett som gjør det til en statlig oppgave å drive kommersielle nettsteder. Kan ikke staten heller kjøre tog og drive sykehus? Knut Falchenberg

  SvarSlett
 6. NRK er ikke STATEN. Løses problemet hvis et privatisert selskap får lov til å styre med lisenspengene slik dette selskapet ønsker? Nå er det jo slik en gang at NRKs sendinger i dag sendes over Nettet også. En slik plattform kan jo på sikt innebære at NRK slipper å utvikle et DAB-nett fordi vi kan høre radio og se TV over nettet. Altså over nrk.no. Og hvis det skal finansieres, må det da skje over lisensen? Det er jo greit for meg at det skjer på den måten, da er det bare å lempe utgiftene over på lyttere/seere, slik tyskerne har gjort de siste tre årene. Men det kan ikke være slik at NRK skal straffes fordi det ikke er penger til å drive nrk.no innenfor dagens lisensordning. Papiravisene får lov til å "kryssubsidiere" nettsatsnignene med statlige kroner som egentlig skulle gitt mangfold i papirverden.

  SvarSlett

Det er fint at noen leser det jeg skriver. Og kommenterer det! Jeg skal komme tilbake med en seriøs tilbakemelding!