onsdag 9. februar 2011

Stebarnet Oslo

Vestlendingene tar veien om Oslo når de skal frakte varene sine fra Stavanger. Mot slutten av 80-årene fikk fiskeeksportørerne panikk fordi ferskfesken råtnet i køene i veikrysset Oslo. Derfor betaler vi 5000 kroner ekstra i året for å ha bil i hovedstaden.

I dag var det interessant å lese Aftenposten!

Samferdselsministre fra alle partier har fått Oslo dumpende i fanget. Og veldig ofte kommer de fra Vestlandet. I alle fall ikke fra Oslo, selv om unntakene finnes.

Distriktet Oslo. Felles for dem er at Oslos behov ikke alltid er årsaken til oppmerksomheten rundt trafikken i byen. Oslo dukker opp som veikryss. Eller som knutepunkt i jernbanetrafikken. Og skal vi få en ny flyplass, er det som ledd i distriktsutbyggingen.

Vi tar et kort historisk tilbakeblikk. Daværende samferdselsminister Johan J. Jacobsen (sp) så i april 1986 at det gikk mot slutten for Regjeringen Willoch. Da hadde han flikket og flikket på en stortingsmelding om "Hovedveiutbyggingen i Østlandsområdet".

Ferskfisken må fram! JJJs siste embetshandling ble å legge frem meldingen som åpnet veien for det bilistene senere oppdaget var en bomring rundt Oslo. Da hadde lastebileiere på Vestlandet klaget over bortkastede timer i Oslo-trafikken på vei til Kontinentet. Ferskfisken måtte frem til gourmet-folket i Paris!

Gro (a) overtok etter Kåre (h) 9. mai 1986. Gro ryddet opp etter at Jan P. Syse falt i 1990, fikk sosialdemokratene hånden på rattet i Samferdselsdepartementet. Kjell Opseth (a) hadde lenge hørt klagesangen fra lastebileierne over at det ikke fantes en noenlunde trygg vintervei over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet.

- E16, ropte Opseth og hans støttespillere! Og så fikk vi verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen, i 2000. Den er vel 24 kilometer lang, og svinger behendig innom Opseths hjemfylke, Sogn og Fjordane. For vel 10 år siden klippet kong Harald snoren.

Dødsveien. Omtrent 1600 biler benyttet Lærdalstunnelen hver dag i 2008. 400 av dem var vogntog. E16 skulle oppgraderes, veien gjennom Valdres til Oslo skulle bli redningen. Nå bør noen ta oppstilling i krysset mellom E16 og RV52 i Barlaug og se hva lastebilsjåførene velger. Selvsagt velger de veien over Hemsedal. Da ender de på RV 7 gjennom Hallingdal. Dødsveien.

Her er vi ved sakens kjerne. Bilister velger det som lønner seg. Enten vi snakker om tid eller penger. Derfor velger pizzaprodusenten på Nordvestlandet å kjøre via Oslo når osten til pizzaen skal hentes på Jæren.

Ikke E16! Ta en telefon til Lerums på Sogndal og spør hvilken vei de velger når de skal frakte saft, syltetøy og juice til Oslo-området. E16 eller Hallingdalen? Jeg vet svaret.

Vi har altfor ofte sittet med hjertet i halsen når tungtransporten slingrer forbi oss i mørket gjennom Hallingdal på glatte vinterveier.

Ja, vi hadde en samferdselminister fra Oslo en gang. Reiulf Steen hadde makten fra 1971 til 1972. Da var bilkøen mot gamle Fornebu enorm. Folk kom seg ikke til venstre i krysset mot flyplassen. Steen løste floken ved å anlegge en midlertidig bro som ikke så ut i måneskinn. Den holdt på å bli permanent!

Tog? Sånn kunne vi holde på, vi Oslo-folk. Jernbanenettet bryter sammen i Oslo-tunnelen. Samtidig babler politikere og fagfolk om høyhastighetstog mellom Oslo og byene Stavanger, Bergen og Trondhein. Nå er i alle fall skinnene lagt i jernbanetunnelen mellom Bestum og Sandvika. Tenk, fire spor på denne strekningen!

Det går altså framover, men det skyldes langt på vei at Distrikts-Norge krever at det ryddes opp i veikrysset Oslo. Det er nå en gang slik at sentrale strøk ikke får viljen sin hvis ikke utkanten tråkker på gasspedalen.