torsdag 26. november 2009

Ja til biodieselavgift - ja til bedre miljø!


Æsj, det må bli litt politikk foran en mørk adventshelg. Det passer godt siden Stortinget - mot flertallet vilje, visstnok - vedtok at det fra nyttår skal være vanlige avgifter på biodiesel.

Det høres jævlig ut, men sånn må det være! I dag tar biodieselen maten fra folk, og det er feil kurs. "Putt maten på tanken", er ikke et godt miljøslagord. Da var det nesten bedre i 70-åra da Esso ba oss putte en tiger på tanken.

Biodiesel er dyrere enn vanlig diesel, og derfor blir diesel dyrere og dyrere fra nyttår etter hvert som prosentandelen innblandet biodiesel øker. Sånn må det være! Og dyrere skal det bli, håper jeg. Det er den eneste måten å få ned utslippene, eller?

Og snart kommer 2. generasjon biodiesel, den som ikke stjæler maten fra (fattige) folk. Også den skal få vanlige avgifter, slik alt annet drivstoff har.

Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så problematisk å forstå at alt drivstoff til biler/busser o.l. må ha avgifter.

Hvis vi godtar en slik tankegang, som altså Jens sier han har, så ser jeg også for meg ett skritt videre: Elbilene må beskattes!

Nå kjører elbilene gratis gjennom bomringen, parkerer gratis, har lavere årsavgifter. Tenk deg tanken: Det er nok elbiler på det norske markedet! Hva skjer da?

Jeg kunne tenkt meg en bil nummer to, en elbil. Og svippet inn til sentrum, i kollektivfeltet, må vite. Og mange Oslo-borgere ville gjort som meg. Av miljøhensyn? Neppe!

Altså kommer det uunngåelige spørsmålet: Når skal elbiler betraktes som vanlig fremkomstmiddel? Når 10 prosent av bilparken er elektrifisert? 20 prosent?

Jeg hører ropene. Skrikene. Jamringen. Om at "rammebetingelsene" til elbilprodusentene er endret. Når Stortinget vedtar at elbilene skal betale når bomringen passeres, at de også må finne seg i køer og behandles som fossile biler, blir det ramaskrik.

Hvem skal betale bompengene i 2025 når alle biler går på 4. generasjons biodrivstoff eller går på batterier?

Skattlegg alle bilister likt, og bruk statens økte inntekter til forskning for å få frem de mer miljøvennlige drivstoffene raskere.

Jens, da kan du få frem en månelanding for utviklingen av nytt drivstoff.

Ha en god helg!

10 kommentarer:

 1. Hei Trygve,
  dersom vi følger dine resonnementer; hvordan skal vi oppnå atferdsendringer hos oss - folk flest? Hvordan skal vi flytte forbruket i en mer bærekraftig retning, som jo biodiesel utvilsomt er? Månelanding? Jens har forsøkt seg med rensing av gasskraft. Det er en flopp.

  Hilsen Christian Altmann

  SvarSlett
 2. Jeg syns nok at de fossile drivstoffene med fordel kunne ha vært avgiftsbelagt høyere enn biodieselen. På den annen side har vi ingen økonomisk interesse av å redusere etterspørselen etter grunnlaget for vår stinkende velstand.

  Men du tenker mye lengre, og det liker jeg!

  Selv er jeg nok i overkant monoman, er jeg redd.

  SvarSlett
 3. Min tiltro til at Stoltenberg skal få til noen månelanding er relativt begrenset, og det er også troen på at det vil bli bedrede forskningsbudsjetter som vil gjøre noe fra eller til med utviklingen av nye drivstoff.

  Jeg mener at avgifter er et viktig virkemiddel for å gjøre det gunstig å velge miljøvennlig. Men jeg er med på argumentet om at disse virkemidlene ofte vil måtte nedfases etter hvert som det miljøvennlige alternativet blir dominerende. Men det er ikke akkurat det det er snakk om i tilfellet biodiesel, er det vel?

  SvarSlett
 4. Månelanding er usikre greier, både for CO2 og miljødiesel. Men den kræsjlandingen som opposisjonen på Stortinget var utsatt for, var ikke vakker å se på. Det politiske spill har sine begrensninger, og mange VET at det ikke blir særlig vakkert miljøarbeid hvis nettopp drivstoffavgiftene skal fjernes.

  Forslag: Dropp alle avgifter, og skattlegg bruken! Vi vet at det koster ca 3 kroner kilometeren å bruke bil. Da kan vi innføre en brukeravgift (veiprising) på ca. 20 øre kilometeren, uten at noen trenger å bli opphisset.

  SvarSlett
 5. Christian: Det der med "månelanding" forkludrer det hele. Poenget er at vi må holde tunga rett i munnen. Vil vi ha alternativer til fossilt brensel, må vi finne frem til det. Og det gjør vi gjennom forskning, ikke subsidiering av "mat" på tanken. Det prinsipielle viktige (månelandingen) er at vi må vite hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer dit. Det må finnes en plan. Og så setter vi av penger til forskning og utvikling. Industrien kommer til å jage en løsning. Selv om drivstoff av denne typen avgiftsbelegges. Det er nemlig ikke noen andre alternativer fordi vi SKAL ned i utslippene av CO2.

  SvarSlett
 6. Det med mat på tanken er vel ganske relativt i denne saken. Holdt ikke den fabrikken i Fredrikstad på med videreutvikling til bruk av organisk avfall da? Biodiesel-saken har mange sider, men utviklign av slikt drivstoff i Norge ville absolutt ikke berørt matvaredyrking for fattige land.

  SvarSlett
 7. Du har rett, vi tar ikke maten fra fattige folk med vårt biodieselprosjekt. Men det gjør amerikanerne. Og tyskerne tar verdifullt landbruksareal. Se på det bildet jeg har satt på toppen av min blogg. Tatt da jeg var korrespondent i Berlin. Når det gjelder fremdrift av biler og andre kjøretøyer, er vi nødt til å holde tunga rett i munnen. Det betyr: 1. vanlige avgifter for alt drivstoff. 2. Støtte til forskning via statsbudsjettet.

  SvarSlett
 8. Jeg er litt usikker på hva du mener med "kræsjlandingen som opposisjonen på Stortinget var utsatt for". Foreløpig tyder vel det meste på at det er Stoltenbergs miljøtroverdighet som har kræsjlandet i opinionens øyne.

  Og jeg har stor tro på en kombinasjon av forskning på nye løsning og avgiftsvirkemidler for å oppmuntre til bruk av mest miljøvennlige løsninger.

  SvarSlett
 9. Opposisjonen kræsjlandet med sitt politiske spill. De tenkte ikke på hva som er best for miljøet, men hvordan man skulle gi Jens & Co et spark på skinnleggen.

  Ad miljøtroverdigheten til Stoltenberg, vil framtida vise om den rødgrønne regjeringen satset riktig.

  SvarSlett
 10. Naturligvis tenkte opposisjonen på hva som er best for miljøet. Mener du seriøst at opposisjonen innerst inne mener at biodieselavgift er en fin ting? Eller mener du at de kunne unngått biodieselavgift hvis de hadde handlet annerledes?

  Jeg er enig i at framtidas historikere kan prøve å vurdere hva som ville vært riktig å gjøre i denne situasjonen, men pr nå ser det ut (i meningsmålingene) som at Stoltenbergs miljøtroverdighet fått seg en knekk.

  Å si at opposisjonspolitikerne "krasjlandet" virker veldig ensidig på meg. Mer uavhengige kommentatorer vil sannsynligvis heller si at for eksempel Venstre både fikk markert seg som et miljøparti og fikk synliggjort at SV har trøbbel med gjennomslaget på miljøområdet i regjeringen.

  SvarSlett

Det er fint at noen leser det jeg skriver. Og kommenterer det! Jeg skal komme tilbake med en seriøs tilbakemelding!