mandag 10. august 2009

Er norske muslimer dagens AKP´ere?

Noen av oss er så gamle at vi husker hvordan vi slet for å overbevise ytterste venstre fløy i det politiske landskapet om at Stalin var fæl, og at Mao heller ikke jobbet på søndagsskolen. 30 år seinere er dette oppfattet av også gamle AKP´ere.

Hvordan forholder mange norske muslimer seg til det som litt upresist kalles radikal islam? Er innvandrere med muslimsk bakgrunn klar over hva deres trosfeller kan stelle i stand med Koranen som våpen? Kanskje en hellig krig eller to? I alle fall mot jøder. Eller kanskje de mener staten Israel.

Tankekorset mitt etter et interessant dialogmøte mellom innvandrere og Fr.p/Venstre på Litteraturhuset i Oslo i regi av Abid Q. Raja søndag 9. august, er følgende: Siv Jensen møtes med avsky og forakt av den overveiende muslimske forsamlingen. Selv om hun gang på gang understreker at hun er for religionsfrihet, og den enkeltes frihet til å kle seg slik man ønsker. Altså gå med hijab.

Og hun kritiseres fordi hun forsvarer Israels rett til å eksistere. Det har da intet med Frps holdning til integrering av innvandrere hva partiet måtte mene om Israel? Muslimer på dialogmøtet begår dermed den samme feilen som mange etniske norske gjør når de forlanger at alle muslimer i Norge gang på gang på ta avstand fra muslimske selvmordsbombere. Vi vet da at selvmord ikke er i tråd med budskapet i Koranen!

Siv Jensen blir latterliggjort av blant andre ti år gamle Elias Selaini som sier han aldri har oppdaget at sharialover gjelder der han bor på Kampen. Det ble en god latter, og Siv tapte enda en gang.

Mye kan sies om Siv Jensen, men hun sier tydelig fra om hva Fremskrittspartiet vil gjøre hvis de kommer til makten. Hun - og mange med henne - sier at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatstikken, og integreringen går for seint. Dette er fakta som de færreste bestrider.

På det vellykkede møtet søndag deltar de vellykkede muslimene. De som er godt integrert i det norske samfunnet. Og som samtidig klarer å holde fast ved sin egen kultur. Men mange av dem vet hvor skoen trykker, og de vet mer enn etniske nordmenn om hvorfor integreringen går seint.

Selvsagt måtte jeg snakke med dem som satt rundt meg på møtet. Da ble jeg overrasket over at de ikke vet at kvinner ikke får lov til å sitte bak rattet i Saudi Arabia! Og hvordan ville muslinske kvinner bli sett på i muslimske land hvis de opprettholdt den samme høye profil som de gjør i Norge?

Jeg synes det er strålende at innvandrere av første eller andre generasjon deltar i det offentlige ordskiftet. Men jeg skulle ønske at vi kunne enes om noen fakta. Det mest grunnleggende er at Norge, tross alt, er et svært mye bedre samfunn å vokse opp i enn f.eks. det terrortruede Pakistan. Som også har atombomber!

Jeg forstår ikke hvorfor pakistanere i Norge og Pakistan ikke forlengst har sett hvordan ytterliggående muslimer har politisert religionen. Pakistanske politikere har i årevis lukket øynene for det som har skjedd i grenseområdene til Afghanistan. Hva synes norskpakistanere om det som skjer i Pakistan?

Kulturkollisjonen mellom Siv Jensen og mange av deltagerne på dialogmøtet gikk på at det var synd å drikke alkohol og røyke. Mange ønsket et forbud mot salg av alkohol i Norge. -En lovlig vare, sier Siv Jensen, og påpeker at det er enkeltindividet som må ta et ansvar for hvordan man forholder seg til sprit og slikt. Venstres Trine Schei Grande sukker og påpeker at det er vanskelig å forby en vare som vi nordmenn har konsumert i vel 1000 år.

Og så vil kvinnene bære hijab. Greit for meg, men hvorfor vil ikke mennene kle seg i tradisjonelle klær fra hjemlandet, slik kvinnene gjør? Hijaben er noe kvinnene tar på seg frivillig, sier de. En av mennene påpekte at skjegg er mennenes religiøse symbol. Lukter det litt Taliban av det synspunktet? Hvis jeg var riktig vrang, kunne jeg hevde det! Taliban nedla i alle fall frisøryrket over natten i Swat-dalen, hvis jeg skal tro presseoppslag de siste månedene.

Løgnen er en kreftform som kan ødelegge mye. Akkurat som mange etniske nordmenn må ta et personlig oppgjør med egne fordommer når det gjelder innvandring, må innvandrere ta opp mange av sine fordommer overfor nordmenn. De kan jo begynne med et individs rett til å velge ektefelle. Og akseptere at homofili ikke er noe man velger bort, men er en legning man har eller ikke har. Jeg venter spent på å høre fra homofile muslimer.

Ett argument skal innvandrere få fra meg. Og det skal brukes med styrke og for alt det er verd. Hvis en etnisk nordmann enda en gang sier at det er for mange innvandrere i Norge, slå i bordet med at 800 000 nordmenn faktisk utvandret til USA!

Men den innvandringen var jo helt grei, sett med norske øyne!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Det er fint at noen leser det jeg skriver. Og kommenterer det! Jeg skal komme tilbake med en seriøs tilbakemelding!